Loading....

Якісне обстеження пацієнтів із кардіологічними захворюваннями є запорукою чіткого встановлення діагнозу та визначення коректної стратегії лікування.
МДЦ Експерт завжди прагне до покращення якості виконуваних досліджень та систематично впроваджує нові методики і протоколи у власну роботу.

Наразі МДЦ Експерт у м. Харкові лікарі ультразвукової діагностики пропонують нові можливості для лікарів і пацієнтів у виявленні порушення скоротливості при різних захворюваннях серця – вимірювання глобального поздовжнього стрейну (Global longitudinal strain (GLS)).

Ехокардіографія зі спекл-трекінгом — це техніка, яка використовує 2-вимірні зображення в градаціях сірого для оцінки глобальної та регіональної функції лівого шлуночка.
Пікова глобальна поздовжня деформація (GLS) може бути використана для вимірювання систолічної функції. Глобальна поздовжня деформація стала альтернативою фракції викиду лівого шлуночка (LVEF) для визначення систолічної функції серця.

Попередні дослідження показали, що GLS може як діагностувати, так і виключити гостру ішемічну хворобу серця краще, ніж функція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ).
GLS також рекомендується використовувати для раннього виявлення кардіотоксичності під час хіміотерапії. Базові оцінки GLS лівого шлуночка (LV) і GLS правого шлуночка (RV) можуть ідентифікувати пацієнтів із ризиком систолічної дисфункції та серцевої недостатності через кардіотоксичність різних методів лікування раку. Залежно від базового ризику кардіотоксичності, оціненого перед початком лікування, під час протипухлинної терапії слід проводити серійну ехокардіографію з оцінкою GLS, щоб забезпечити швидкий початок і коригування дози для кардіопротекції у разі субклінічної скорочувальної дисфункції міокарда.

Вимірювання глобального поздовжнього стрейну з високими показниками ефективності застосовується в клінічній практиці спеціалістами у всьому світі. Зазначимо, що програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати дане дослідження, може встановлюватися лише не обладнання експертного класу.

Оскільки, МДЦ Експерт у Харкові має сучасний та високоточний апарат УЗД, вимірювання глобального поздовжнього стрейну виконується для усіх пацієнтів, які потребують якісної діагностики серцево-судинних захворювань, зокрема на початкових стадіях.

GLS є цінним для діагностики пацієнтів із ризиком розвитку систолічної дисфункції ЛШ та для моніторингу пацієнтів, які проходять потенційно кардіотоксичну протипухлинну терапію.

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds