Loading....

Рак легені є найчастішим різновидом злоякісних пухлин людини. Своєчасна діагностика раку легені за допомогою комп’ютерної томографії сприяла зниженню смертності більш ніж на 20%.

Основним фактором ризику розвитку раку легень є куріння. Частота раку легені підвищується з віком і найчастіше відзначається в осіб 55 років і старше. Збільшення віку та кумулятивна дія тютюнового диму є двома найбільш значущими факторами ризику розвитку раку легені. Виявлення пухлин на ранньому етапі асоціюється з найкращим клінічним прогнозом.

Понад 70% випадків захворювання представлено недрібноклітинною формою раку. Тому скринінгові методи були спрямовані насамперед на виявлення та лікування захворювання на ранніх стадіях. Тривалий час рентгенографія грудної клітини та цитологічне дослідження мокротиння використовувалися для скринінгу раку легені, хоча, як встановлено, низькодозова комп’ютерна томографія має більшу чутливість для виявлення раку легені в ранніх стадіях.

При аналізі отриманих результатів скринінгу встановлено необхідність ретельного вивчення отриманих хибнопозитивних та хибнонегативних результатів, гіпердіагностики, випадкових знахідок та оцінки загрози опромінення. Як підкреслюють автори, у 95% пацієнтів при виявленні хибнопозитивних даних подальше обстеження не призводило до встановлення діагнозу раку. Однак при хибно-негативних результатах подальший скрупульозний цілеспрямований пошук, як правило, сприяв виявленню новоутворення у 10-12% пацієнтів, а ризик опромінення при цьому був мінімальний. За оцінкою USPSTF, щорічний скринінг на рак легені з низькодозовою комп’ютерною томографією абсолютно обгрунтований у безсимптомних пацієнтів, схильних до високого ризику виникнення раку легені залежно від віку, загального стажу куріння чи терміну, що від його припинення.

Як встановлено в дослідженні, низькодозова комп’ютерна томографія має чутливість 93,8% і специфічність 73,4%. Збільшення кількості діагностичних оглядів з 13 до 36% дає можливість знизити частку передчасних смертей на 75%, але пов’язане з ризиком збільшення на 32% хибнопозитивних результатів. При цьому встановлено, що 9,5–11,9% випадків раку, визначених при скринінгу, становили пухлини, що повільно зростали, виявлені внаслідок надмірно наполегливих діагностичних спроб і які без скринінгу були б втрачені.

Екстраполяція отриманих даних свідчить, що щорічна програма скринінгу, що починається у віці 55 років і закінчується після 80 років (у осіб з історією куріння 30 років і більше або тих, хто припинив куріння протягом 15 років), дозволить визначити приблизно у 50% потенційних хворих патологію в ранній стадії, що дозволить знизити летальність від раку легені на 14–16%. Як показують численні рандомізовані клінічні дослідження, це стало доступним завдяки виявленню раку легені на стадії IA або IB. Хірургічна резекція при злоякісному утворенні даної локалізації обумовлює 5-річну виживання 71-90% у пацієнтів з IA стадією та 42-75% – IB стадією.

Таким чином, у цій роботі представлені оновлені рекомендації USPSTF, що пропонують щорічний скринінг для виявлення раку легені із застосуванням низькодозової комп’ютерної томографії в осіб групи високого ризику та залежно від віку та кумулятивної дії тютюнового диму. Також враховано рекомендації Американського коледжу пульмонологів (American College of Chest Physicians), Американського товариства клінічної онкології (American Society of Clinical Oncology), Американського торакального товариства (American Thoracic Society).

Скринінг на рак легені за допомогою низькодозової комп’ютерної томографії в першу чергу рекомендовано:

в осіб віком від 55–74 років з історією куріння протягом 30 років щонайменше пачки цигарок на добу або курців протягом 15 років;

щорічний – у пацієнтів віком 50-79 років з історією куріння протягом 20 років та додатковими супутніми захворюваннями, що призводять до кумулятивного ризику захворювання на рак не менше 5% протягом наступних 5 років.

Крім того, щорічний скринінг рекомендовано проводити у людей похилого віку, які перенесли рак, віком 55–79 років;

у пацієнтів з високим ризиком та відносно добрим станом здоров’я у віці 55–74 років, які мають історію куріння протягом 30 років по пачці на добу та продовжують курити або не курять протягом останніх 15 років;

у окремих пацієнтів з високим ризиком розвитку раку легені у віці 55–74 років, які мають стаж куріння 30 років, або колишніх курців, які кинули палити 15 років тому, у віці 50 років та старше.

*Цільова група з профілактичних послуг США (US Preventive Services Task Force — USPSTF) опублікувала «Остаточні рекомендації скринінгу при раку легені: профілактичні послуги США»  (4 жовтня 2016 року, date last accessed).

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds