Loading....

Спекл-трекінг-ехокардіографія – є неінвазивною ультразвуковою технікою, яка дозволяє об’єктивно та кількісно оцінити глобальну та регіональну функцію міокарда лівого шлуночка.

В останнє десятиліття спекл-трекінг-ехокардіографія (STE) набула фундаментальної ролі в оцінці систолічної функції лівого шлуночка, маючи ряд переваг перед методом Допплера, включаючи незалежність від кута, більшу відтворюваність і швидкість отримання зображення.

Глобальне поздовжнє скорочення або деформація (GLS) — це параметр, який виражає поздовжнє вкорочення у відсотках (зміна довжини як пропорція до базової довжини). GLS отримують за допомогою спекл-трекінгу та аналізують шляхом пост-обробки апікальних зображень лівого шлуночка.

Завдяки цьому методу можна виявити найбільш ранні зміни міокарду лівого шлуночка. GLS є стандартом сучасного ехокардіографічного дослідження в клініках за кордоном і є більш надійним маркером для оцінки скоротливості серця, ніж фракція викиду лівого шлуночка при 2D ультразвуковому обстеженні.

Ехокардіографічне глобальне поздовжнє скорочення було рекомендовано як засіб для спостереження за пацієнтами з ризиком систолічної дисфункції лівого шлуночка, зокрема за пацієнтами, які отримують поліхіміотерапію.

GLS також використовують для діагностики серцевої недостатності, як зі зниженою, так і збереженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка, при якій ФВ не є надійним прогностичним маркером; при обстеженні хворих з ішемічною хворобою серця, міокардитами, в тому числі пов’язаних з інфекцією COVID19, амілоідозї серця, при дисинхронії серцевих скорочень, при обстеженні спортсменів для виявлення у них патологічної гіпертрофії серця

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds