Loading....

Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу (МРТ ОМТ) стала незамінним інструментом у виявленні та оцінці злоякісних захворювань. Постійно вдосконалюючи та розширюючи можливості, з допомогою МРТ можна отримати максимально точні дані стосовно діагностики та лікування раку.
При гінекологічних патологіях зазначений метод є важливим у оцінці раку шийки матки та ендометрію. Використання для візуалізації МРТ органів малого тазу з контрастуванням та додаткових методів дозволяють виявити пухлинні процеси на ранніх стадіях.

Роль МРТ в стадіюванні та наглядом за раком шийки матки і ендометрію

Згідно зі звітом FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) – FIGO Cancer Report за 2021 р., рак ендометрію – найпоширеніше злоякісне захворювання серед гінекологічних патологій у пацієнток, які проживають в країнах з середнім та високим рівнем доходів. Крім того, зазначається, що навіть при хороших прогнозах при ракові ендометрію, найбільш агресивні форми мають схильність до рецидивування.
Рак шийки матки (РШМ) є другим за поширеністю гінекологічним онкозахворюванням серед жінок. Наразі ВОЗ розгорнула масштабну кампанію з профілактики РШМ, яка має бути реалізована до 2030р. Наприклад, вакцинація проти ВПЧ введена до національних програм більше, ніж у 130-ти країнах світу.

МРТ ОМТ з контрастуванням використовується в гінекологічній онкології для постановки діагнозу, передопераційної підготовки, плануванні терапії та оцінки відгуку на лікування.

Для чого може виконуватись МРТ ОМТ при онкодіагнозі?

Залежно від типу і розповсюдженості процесу, МРТ буде надавати необхідну інформацію для гінекологів, клінічних онкологів, радіологів, хіміотерапевтів, хірургів та ін.

МРТ може бути корисним у наступних випадках:

 • при ракові ендометрію МРТ використовується для визначення інвазії міометрію, що є надважливим при плануванні хірургічного втручання;
 • при діагностиці раку шийки матки МРТ відіграє важливу роль у стадіюванні;
 • для жінок молодого віку дослідження дає змогу проаналізувати розповсюдженість процесу для визначення можливості проведення операції зі збереженням фертильності;
 • може використовуватись для планування і проведення променевої терапії, оптимізуючи опромінення безпосередньо пухлини;
 • за наявності раку яєчників МРТ може застосовуватися для діагностики ендометріом, дермоїдів тощо, які можуть бути неправильно інтерпретовані;
 • МРТ є високоточним прогностичним методом, що дає змогу підібрати відповідну тактику лікування та розрахувати очікувані результати.
  До прогностичних показників можуть належати, наприклад, розмір пухлини, параметріальна інвазія, інвазія лімфатичних вузлів тощо.
  Доведено, що загальна точність МРТ складає 77-90%, а точність при виявленні параметріальної інвазії – 77-96%;
 • МРТ ОМТ має найвищу діагностичну точність при РШМ та раку ендометрію для визначення стадії і оцінки лімфаденопатій, дослідження “запущених” форм хвороб, динамічного моніторингу в процесі лікування та виявлення рецидивів;
 • при ракові вульви МРТ, як і КТ, є допоміжним засобом візуалізації після УЗД та гістологічної верифікації, що дає змогу виявити будь-які збільшені лімфовузли, метастази.

Існує ряд рекомендацій щодо доцільності використання МРТ в онкогінекології. Так, наприклад, Американський коледж радіології рекомендує МРТ в якості пріоритетного методу візуалізації для планування лікування, у той час, як рекомендації Національної комплексної онкологічної мережі (NCCN) рекомендують МРТ тільки у випадку раку ендометрію типу ІІ або ж при підозрі на інвазію шийки матки.

МРТ – кращий метод для оцінки первинних пухлин з розміром більше, ніж 10 мм, оскільки, можливо точно виміряти пухлину, визначити параметріальну інвазію, інвазію в бокову стінку тазу чи метастази в ЛВ з точністю до 95% для стадії ІВ (FIGO) та вище. При потребі зберігати фертильність у молодих пацієнток МРТ є необхідним заходом для вибору наступних консервативних процедур.

Інколи для отримання вичерпної картини вимагається виконання комплексного дослідження – МРТ органів малого тазу та черевної порожнини. Таким чином, лікар отримує інформацію щодо ступеня та типу ураження повною мірою.

Перелік переваг та цілей призначення МРТ ОМТ є набагато ширшим. Постійно ведуться розробки, дослідження науковцями і медиками, з’являються нові методи та рекомендації. Завдання гінекологів та радіологів – раціонально використовувати доступний ресурс та нові знання для успішного лікування пацієнток.

Для виконання МРТ органів малого тазу з контрастуванням потрібна додаткова підготовка. При записі на обстеження пацієнтці обов’язково повідомляють всі вимоги щодо проведення необхідних заходів перед скануванням. Обов’язково має бути направлення від лікаря-клініциста з зазначенням наявного чи підозрюваного діагнозу, мети проведення дослідження.

Якщо Ви виконуєте МРТ ОМТ в динаміці – для контролю перебігу процесів, будь ласка, надавайте радіологам результати попередніх досліджень (диски, опис) для того, щоб моніторинг був інформативним.

У всіх діагностичних центрах МДЦ Експерт встановлені потужні томографи з напруженістю поля 1,5 Т. Це забезпечує високу точність отримуваних зображень та можливість коректної, вичерпної інтерпретації результатів.

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds